Kuća Nemenikuće

KUĆA NEMENIKUĆE Nemenikuće, Kosmaj Kvadratura350m² Klijentprivatni investitor Angažmanprojektovanje + projektni mendžment Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković, Ivana Nikolić, Rajan Garić, Lidija Stanković Forma objekta je dugačak trakt, sa dvovodnim krovom i velikim otvorima. Svojim oblikovanjem imitira tradicionalne stajske objekte sa tog podnevlja. Želja investitora je bila da kuća bude mediteranskog stila, prilagođenom lokaciji na […]

Banja Koviljača

REKONSTRUKCIJA DEČJEG BAZENA Banja Koviljača, Loznica Kvadratura450 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2023. Projektni timIvana Nikolić, Lazar Denda, Teodora Marković konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. dojava požara_Veroslav Bogdanović, die. mašinske instalacije_Dušan Mirković, dim. bazenska tehnika_Ivana I. Nikolić, dia. lift_Zoran Tijanić, dim. zaštita od […]

Pregrevica

PREGREVICA Zemun, Beograd Kvadratura4.500 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2023. Projektni timMilena Stojković, Lazar Denda Objekat čine dve lamele sličnog oblikovanja i dizajna. Modularne forme smanjuju se od prizemlja ka višim spratovima ‘ujedanjem’, formirajući prostore za terase. Objekat je slobodnostojeći na parceli, projektovan kao dve dinamične forme, nad kojima je ravan poluprohodan krov. Objekat je […]

Eggz

EGGZ BW Aria, Beograd Kvadratura70 m² Klijentprivatni investitor Angažmanadaptacija+projekat enterijera+vođenje radova Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. sistema za detekciju i dojavu požara_Saša Radosavljević, die. termotehničke instalacije_Dimitrije Živanović, dim. lift_Zoran Tijanić, dim. ventilacija i odimljavanje_Marko Nikolić, dim. sprinkler_Marko […]

WD hotel Nantong

HOTEL WD NANTONG NANTONG – Kina Kvadratura9.000 m² (142 sobe) KlijentWD HOTEL GROUP Angažmanprojektovanje + dizajn enterijera + projektni menadžment Godina2019. Projektni timLazar Denda, Milena Stojković, Daniela Ranković, Stojan Stanić konstrukcija_Andrej Bugarinović, dig. hidrotehničke instalacije_Josip Blatnik, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. mašinske instalacije_Dušan Mirković, dim. nadzor_Stojan Stanić, dia., Danilo Ciganović, […]

WD hotel Haimen

HOTEL WD HAIMEN Haimen – Kina Kvadratura9.000 m² (142 sobe) KlijentWD HOTEL GROUP Angažmanprojektovanje + dizajn enterijera + projektni menadžment Godina2019. Projektni timLazar Denda, Aleksandar Bugarski, Darija Ljubić, Rajan Garić konstrukcija_Andrej Bugarinović, dig. hidrotehničke instalacije_Josip Blatnik, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. mašinske instalacije_Dušan Mirković, dim. nadzor_Stojan Stanić, dia., Marko Brkić […]

Batajnica

BATAJNICA Batajnica, Beograd Kvadratura1.500m2 Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2021. Projektni timMilena Stojković, Lazar Denda Forma objekta je jednostavna, pravilna, pokrivena plitkim kosim krovom, po ugledu na lokalnu arhitekturu. Stambeni ulaz je izdvojen. Objekat je sveden i jednostavan, sa pravilnim rasporedom otvora, i terasama na uglu. Uklopljen je u širi arhitektonski kontekst stambene arhitekture u Batajnici, koja […]

Karlito

KARLITO Labudovo brdo, Beograd Kvadratura13.500 m² KlijentKARLITO doo Angažmanidejno rešenje Godina2022. Projektni timLazar Denda, Ivana Nikolić, Teodora Marković Projektnim zadatkom je predviđeno projektovanje industrijskog kompleksa koji obuhvata sve potrebne funkcije za nesmetano poslovanje. Administrativni deo objekta je pažljivo oblikovan, sa jasno definisanim prostorima za administrativne funkcije kao što su kancelarije, konferencijske sale i ostali pomoćni prostori. […]

Kralja Bodina

KRALJA BODINA Voždovac, Beograd Kvadratura1.500 m² KlijentDOMTERA INVEST doo AngažmanKompletno projektovanje Godina2021. Projektni timVladislav Lalicki, Milena Stojković   u saradnji sa AVL Projektnim zadatkom investitora predviđena je izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+2+Pk, sa ukupno osam stanova. U prizemlju i na spratovima su predviđena po dva stana, jedan orijentisan prema ulici, drugi prema unutrašnjem dvorištu. Forma objekta […]

Kuća Rogača

KUĆA ROGAČA Rogača, Kosmaj Kvadratura300 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2021. Projektni timVladislav Lalicki, Jelena Jovanović, Ivana Nikolić, Boris Kosturanov  u saradnji sa AVL POGLEDAJ SLIČNE PROJEKTE