ENTERIJER

EGGZ

BW Aria, Beograd

Kvadratura
70 m²

Klijent
privatni investitor

Angažman
adaptacija+projekat enterijera+vođenje radova

Godina
2023.

Projektni tim
Lazar Denda, Teodora Marković

konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. sistema za detekciju i dojavu požara_Saša Radosavljević, die. termotehničke instalacije_Dimitrije Živanović, dim. lift_Zoran Tijanić, dim. ventilacija i odimljavanje_Marko Nikolić, dim. sprinkler_Marko Nikolić, dim. zaštita od požara_Jelena Dojčinović, dia. vizuelizacija_Stepan Svatok, dia.

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

WD hotel Nantong

WD hotel Haimen