STAMBENI

BATAJNICA

Batajnica, Beograd

Kvadratura
1.500m2

Klijent
privatni investitor

Angažman
kompletno projektovanje

Godina
2021.

Projektni tim
Milena Stojković, Lazar Denda

Forma objekta je jednostavna, pravilna, pokrivena plitkim kosim krovom, po ugledu na lokalnu arhitekturu. Stambeni ulaz je izdvojen. Objekat je sveden i jednostavan, sa pravilnim rasporedom otvora, i terasama na uglu. Uklopljen je u širi arhitektonski kontekst stambene arhitekture u Batajnici, koja uglavnom podrazumeva objekte manje spratnosti i kosih krovova.

konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. termotehničke instalacije_Marko Milošević, dim. lift_Zoran Tijanić, dim. ventilacija i odimljavanje_Marko Nikolić, dim. sprinkler_Marko Nikolić, dim. energetska efikasnost_Marko Teodorčević vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Vojvode Stepe

Rada Neimara