STAMBENI

VOJVODE STEPE

Voždovac, Beograd

Kvadratura
8.500 m²

Klijent
TAKING STAN doo

Angažman
Urbanistički projekat + kompletno projektovanje

Godina
2021.

Projektni tim

 Vladislav Lalicki, Lazar Denda, Marijana Poljovka, Jelena Jovanović  \ u saradnji sa AVL \

Objekat ima dva ulaza u prizemlju, jedan za stanovanje i drugi za poslovne prostore. Dizajn objekta obuhvata dva krila koja se spajaju na uglu, formirajući cilindričnu formu. Fasade objekta imaju horizontalne trake sa prozorima i lođama, što se uklapa u kontekst istorijskog razvoja grada. Sa postavljanjem staklenih prizma kocki u prizemlju na akcentovanom sfernom delu objekta, moderan dizajn je ublažen simbolikom arhitektonskih dela druge polovine  20. veka. Ovaj arhitektonski projekat spaja urbanizam, funkcionalnost i estetiku, pružajući kvalitetan i savremen prostor za stanovanje i poslovne aktivnosti.

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Vojvode Stepe

Rada Neimara