STAMBENI

MIRIJEVO

Mirijevo,Beograd

Kvadratura
14.000 m²

Klijent
VLASINA INVEST doo

Angažman
urbanistički projekat + kompletno projektovanje

Godina
2021.

Projektni tim
Marijana Poljovka, Ivana Nikolić, Lazar Denda, Teodora Marković  \ u saradnji sa AVL \

Stambeni objekat je koncipiran kao višespratna struktura sa podrumima, suterenskim nivoom, prizemljem, tri sprata i povučenim spratom koji ima ravan neprohodan krov. Organizaciono je podeljen u tri lamele koje obuhvataju ukupno 131 stambenu jedinicu i dva poslovna prostora u nivou suterena. Stambene jedinice su smeštene od prizemlja do povučene etaže. Vizuelno, tri lamele objekta predstavljaju jedinstvenu formu koja je harmonično uklopljena u širi urbani kontekst. Objekat je samostojeći na parceli i projektovan kao pravougaona izdužena forma sa povučenim spratom na poslednjoj etaži. Dominantna je izražena horizontalna forma, karakteristična za savremenu stambenu arhitekturu Beograda u 21. veku. Dizajn se odlikuje “grafičkim” pristupom punim elementima u ravni, prozorskim otvorima i lođama, kao i tripartitnom podelom objekta na bazu, telo i venac, čime se objekat usklađuje sa širim urbanim kontekstom i razvojnim trendovima grada. Jedan od glavnih ciljeva pri projektovanju objekta bio je postizanje visoke funkcionalnosti. Svaka stambena jedinica je pažljivo osmišljena kako bi maksimizirala prostor, obezbeđujući udobnost, praktičnost i fleksibilnost za stanare.

konstrukcija_Dragoslav Marinković, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Saša Radosavljević, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Saša Radosavljević, die. dojava požara_Saša Radosavljević, die. termotehničke instalacije_Nebojša Perić, dim. lift_Dragan Vuletić, dim., Saša Radosavljević, die. ventilacija i odimljavanje_Dalibor Stević, dim. sprinkler_Dalibor Stević, dim. saobraćaj i saobraćajne signalizacije_Snežana Dimitrijević, dis. zaštita od požara_Zoran Vujić, die. energetska efikasnost_Marko Teodorčević vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Vojvode Stepe

Rada Neimara