STAMBENI

RADA NEIMARA

Voždovac, Beograd

Kvadratura
1.500 m²

Klijent
DOMTERA INVEST doo

Angažman
Kompletno projektovanje

Godina
2021.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Jelena Milenković, Ivana Nikolić, Lazar Denda \ u saradnji sa AVL \

Objekat ima dva ulaza u prizemlju, jedan za stanovanje i drugi za poslovne prostore. Dizajn objekta obuhvata dva krila koja se spajaju na uglu, formirajući cilindričnu formu. Fasade objekta imaju horizontalne trake sa prozorima i lođama, što se uklapa u kontekst istorijskog razvoja grada. Sa postavljanjem staklenih prizma kocki u prizemlju na akcentovanom sfernom delu objekta, moderan dizajn je ublažen simbolikom arhitektonskih dela druge polovine  20. veka. Ovaj arhitektonski projekat spaja urbanizam, funkcionalnost i estetiku, pružajući kvalitetan i savremen prostor za stanovanje i poslovne aktivnosti.

urbanizam_IBM consult konstrukcija_Dragoslav Marinković, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Saša Radosavljević, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Saša Radosavljević, die. dojava požara_Saša Radosavljević, die. termotehničke instalacije_Nebojša Perić, dim. lift_Dragan Vuletić, dim., Saša Radosavljević, die. ventilacija i odimljavanje_Dalibor Stević, dim. sprinkler_Dalibor Stević, dim. saobraćaj i saobraćajne signalizacije_Snežana Dimitrijević, dis. zaštita od požara_Zoran Vujić, die. energetska efikasnost_Marko Teodorčević vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Vojvode Stepe

Rada Neimara