STAMBENI

PREGREVICA

Zemun, Beograd

Kvadratura
4.500 m²

Klijent
privatni investitor

Angažman
kompletno projektovanje

Godina
2023.

Projektni tim
Milena Stojković, Lazar Denda

Objekat čine dve lamele sličnog oblikovanja i dizajna. Modularne forme smanjuju se od prizemlja ka višim spratovima ‘ujedanjem’, formirajući prostore za terase. Objekat je slobodnostojeći na parceli, projektovan kao dve dinamične forme, nad kojima je ravan poluprohodan krov. Objekat je neuobičajenog oblika, uklopiv u kontekst zahvaljujući prilagodljivoj formi.   

konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. sistema za detekciju i dojavu požara_Saša Radosavljević, die. termotehničke instalacije_Dimitrije Živanović, dim. lift_Zoran Tijanić, dim. ventilacija i odimljavanje_Marko Nikolić, dim. sprinkler_Marko Nikolić, dim. zaštita od požara_Jelena Dojčinović, dia. vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Vojvode Stepe

Rada Neimara