STAMBENI

KRALJA BODINA

Voždovac, Beograd

Kvadratura
1.500 m²

Klijent
DOMTERA INVEST doo

Angažman
Kompletno projektovanje

Godina
2021.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Milena Stojković  \ u saradnji sa AVL \

Projektnim zadatkom investitora predviđena je izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+2+Pk, sa ukupno osam stanova. U prizemlju i na spratovima su predviđena po dva stana, jedan orijentisan prema ulici, drugi prema unutrašnjem dvorištu. Forma objekta je jednostavna i prizmatična, arhitektonski potpuno usaglašena sa ograničenjima iz urbanističkog plana. Oblikovanje se zasniva na primarnoj plastici, bez sekundarne dekoracije, sa naglaskom na brižljivom tretmanu površina. Opeka je najzastupljeniji materijal na fasadi i njenim neobičnim slogom su postignute zanimljive senke i istovremeno toplina samog objekta. U kombinaciji sa detaljima u antracit boji, postignut je spoj tradicionalnog i modernog. Objekat je uklopljen u širi arhitektonski kontekst kvalitetnije stambene arhitekture. 

konstrukcija_Radovan Vujović, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. mašinske instalacije_Marko Milošević, dim. lift_Dragan Vuletić, dim. energetska efikasnost_Marko Teodorčević vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Pregrevica