Kuća Nemenikuće

KUĆA NEMENIKUĆE Nemenikuće, Kosmaj Kvadratura350m² Klijentprivatni investitor Angažmanprojektovanje + projektni mendžment Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković, Ivana Nikolić, Rajan Garić, Lidija Stanković Forma objekta je dugačak trakt, sa dvovodnim krovom i velikim otvorima. Svojim oblikovanjem imitira tradicionalne stajske objekte sa tog podnevlja. Želja investitora je bila da kuća bude mediteranskog stila, prilagođenom lokaciji na […]

Kuća Rogača

KUĆA ROGAČA Rogača, Kosmaj Kvadratura300 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2021. Projektni timVladislav Lalicki, Jelena Jovanović, Ivana Nikolić, Boris Kosturanov  u saradnji sa AVL POGLEDAJ SLIČNE PROJEKTE

Kuća Lipovica

KUĆA LIPOVICA Lipovica, Barajevo Kvadratura450 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje + dizajn enterijera Godina2021. Projektni timVladislav Lalicki, Marijana Poljovka, Boris Kosturanov, Jelena Jovanović   u saradnji sa AVL U oblikovanju objekta težilo se savremenoj interpretaciji teme „ruralne vile“. Oblikovni elementi su jednostavni, prizmatični volumeni. Dva trakta u prizemlju su na spratu povezana poprečno postavljenim kubusom. Težilo […]

Kuća Slankamen

KUĆA SLANKAMEN Stari Slankamen Kvadratura350 m² Klijentprivatni investitor Angažmanprojektovanje + dizajn enterijera + projektni menadžment Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković, Ivana Nikolić, Rajan Garić, Lidija Stanković Forma objekta je savremena, uklopljena u širi arhitektonski kontekst stambene arhitekture, koja uglavnom podrazumeva objekte manje spratnosti i kosih krovova. Glavni cilj projekta bio je pružanje panoramskog pogleda na […]