PORODICNE-KUCE

KUĆA LIPOVICA

Lipovica, Barajevo

Kvadratura
450 m²

Klijent
privatni investitor

Angažman
kompletno projektovanje + dizajn enterijera

Godina
2021.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Marijana Poljovka, Boris Kosturanov, Jelena Jovanović  \ u saradnji sa AVL \

U oblikovanju objekta težilo se savremenoj interpretaciji teme „ruralne vile“. Oblikovni elementi su jednostavni, prizmatični volumeni. Dva trakta u prizemlju su na spratu povezana poprečno postavljenim kubusom. Težilo se preciznom razdvajanju (bez oblikovnog prožimanja) primarnih oblikovnih masa. Volumen sprata je, sa severne strane, olakšan formiranjem lođe, koja se pruža celom dužinom kuće. U prizemlju se nalazi dnevna zona, a na spratu noćna zona. U oblikovanju objekta od naročitog je značaja odnos „punog“ i „praznog“, odnosno zidova i velikih zastakljenih fasadnih površina. Primenjena su dva različita fasadna materijala – dekorativni malter i „kompakt“ fasadna obloga sa drvenom teksturom. Izrazito se vodilo računa o dominantnim vizurama, o pogledu ka objektu iz pravca ulice, kao i o pogledu iz samog objekta, ka zonama većeg pejzažnog kvaliteta. Izbegavao se pogled u pravcu susednih parcela, zbog obostrane zaštite privatnosti. 

konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Vladislav Lalicki, dia. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. termotehničke instalacije_Dušan Mirković, dim. energetska efikasnost_Marko Teodorčević vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Kuća Slankamen

Kuća Lipovica