PORODICNE-KUCE

KUĆA ROGAČA

Rogača, Kosmaj

Kvadratura
300 m²

Klijent
privatni investitor

Angažman
kompletno projektovanje

Godina
2021.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Jelena Jovanović, Ivana Nikolić, Boris Kosturanov \ u saradnji sa AVL \

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Kuća Nemenikuće

Kuća Lipovica