ENTERIJER

HOTEL WD ТАЈDŽOU

Tajdžou – Kina

Kvadratura
9.000 m² (142 sobe)

Klijent
WD HOTEL GROUP

Angažman
projektovanje + dizajn enterijera + projektni menadžment

Godina
2019.

Projektni tim
Lazar Denda, Milena Stojković, Daniela Ranković, Stojan Stanić, Danilo Ciganović

konstrukcija_Andrej Bugarinović, dig. hidrotehničke instalacije_Josip Blatnik, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. mašinske instalacije_Dušan Mirković, dim. nadzor_Stojan Stanić, dia., Marko Brkić vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

WD hotel Nantong