INDUSTRIJA

TRŽNI CENTAR GRBALJ

Kotor – Crna Gora

Kvadratura
40.000 m²

Klijent
privatni investitor

Angažman
arhitektonsko-urbanistički koncept

Godina
2021.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Lazar Denda, Marijana Poljovka, Teodora Marković  \ u saradnji sa AVL \

Cilj projekta je bio da arhitektura očuva dramatičnu atmosferu prostora, simulirajući izgled krševitog okruženja, dok istovremeno stvara funkcionalan i estetski privlačan objekat. Objekat se sastoji od dva izlomljena trakta koji prate liniju izohipsi terena. Njihov oblik prirodno teče po terenu, prateći liniju izohipsi. Traktovi se spajaju na krajnjim tačkama, omogućavajući neprekinuto, kružno kretanje karakteristično za šoping centre. Sredinom objekta se nalazi procep – atrium, koji prostire kroz dve etaže i predstavlja autentičan, otvoren prostor. Atrijum je ključni deo projekta i ima skulpturalnu funkciju. U njemu se nalaze eskalatori koji, osim svoje praktične svrhe, doprinose i estetici prostora.

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Drina plastika