INDUSTRIJA

DRINA PLASTIKA – 86

NOVA PAZOVA, STARA PAZOVA

Kvadratura
1.500 m² + 5.000 m² + 2.000 m² + 2.500 m²

Klijent
DRINA PLASTIKA-86 doo

Angažman
kompletno projektovanje + projektni menadžment

Godina
2021.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Milena Stojković, Ivana Nikolić, Lazar Denda \ u saradnji sa AVL \

Projektnim zadatkom Investitora, na predmetnoj lokaciji predviđeno je formiranje kompleksa pretežno logističke namene, korišćenjem postojećih i izgradnjom novih potrebnih objekata, magacina, upravne zgrade i portirnice. Objekti u kompleksu su dimenzionisani i koncipirani prema potrebama planirane privredne delatnosti.Upravna zgrada prjektovana je kao dvotrakt, spratnosti P+2, objekat koji treba da predstavi brend Drina Plastike 86. Akcenat je stavljen na formiranje jedinstvenog prostora unutar objekta, orijentisanog ka glavnoj fasadi, koji se proteže kroz sve tri etaže i ima funkciju izložbenog i multifunkcionalnog prostora, pogodnog za različite događaje. Trakt koji se nalazi suprotno od glavne fasade namenjen je za administrativne prostorije, sa hodnicima i galerijama koje uokviruju showroom. Važan detalj i konstruktivno najizazovniji detalj u projektu je stepenište koje se prostire kroz sve tri etaže i izgleda kao da lebdi u prostoru. Fasada oslikava funkciju unutar objekta, stoga je prednja fasada cela u staklu, dok su na zadnjem delu objekta korišćeni puni materijali. 

konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. stabilni sistem za detekciju i dojavu požara_Veroslav Bogdanović, die. mašinske instalacije_Marko Milošević, dim. zaštita od požara_Dejan Stanojev, die. energetska efikasnost_Marko Teodorčević vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Retail park Aranđelovac