Pregrevica

PREGREVICA Zemun, Beograd Kvadratura4.500 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2023. Projektni timMilena Stojković, Lazar Denda Objekat čine dve lamele sličnog oblikovanja i dizajna. Modularne forme smanjuju se od prizemlja ka višim spratovima ‘ujedanjem’, formirajući prostore za terase. Objekat je slobodnostojeći na parceli, projektovan kao dve dinamične forme, nad kojima je ravan poluprohodan krov. Objekat je […]