Drina plastika

DRINA PLASTIKA – 86 NOVA PAZOVA, STARA PAZOVA Kvadratura1.500 m² + 5.000 m² + 2.000 m² + 2.500 m² KlijentDRINA PLASTIKA-86 doo Angažmankompletno projektovanje + projektni menadžment Godina2021. Projektni timVladislav Lalicki, Milena Stojković, Ivana Nikolić, Lazar Denda u saradnji sa AVL Projektnim zadatkom Investitora, na predmetnoj lokaciji predviđeno je formiranje kompleksa pretežno logističke namene, korišćenjem postojećih […]