Eggz

EGGZ BW Aria, Beograd Kvadratura70 m² Klijentprivatni investitor Angažmanadaptacija+projekat enterijera+vođenje radova Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković konstrukcija_Dušan Banjanin, dig. hidrotehničke instalacije_Anja Grozdanić, dig. elektroenergetske instalacije_Biljana Ivković, die. telekomunikacione i signalne instalacije_Vladimir Marković, die. sistema za detekciju i dojavu požara_Saša Radosavljević, die. termotehničke instalacije_Dimitrije Živanović, dim. lift_Zoran Tijanić, dim. ventilacija i odimljavanje_Marko Nikolić, dim. sprinkler_Marko […]