Kuća Slankamen

KUĆA SLANKAMEN Stari Slankamen Kvadratura350 m² Klijentprivatni investitor Angažmanprojektovanje + dizajn enterijera + projektni menadžment Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković, Ivana Nikolić, Rajan Garić, Lidija Stanković Forma objekta je savremena, uklopljena u širi arhitektonski kontekst stambene arhitekture, koja uglavnom podrazumeva objekte manje spratnosti i kosih krovova. Glavni cilj projekta bio je pružanje panoramskog pogleda na […]