Kuća Nemenikuće

KUĆA NEMENIKUĆE Nemenikuće, Kosmaj Kvadratura350m² Klijentprivatni investitor Angažmanprojektovanje + projektni mendžment Godina2023. Projektni timLazar Denda, Teodora Marković, Ivana Nikolić, Rajan Garić, Lidija Stanković Forma objekta je dugačak trakt, sa dvovodnim krovom i velikim otvorima. Svojim oblikovanjem imitira tradicionalne stajske objekte sa tog podnevlja. Želja investitora je bila da kuća bude mediteranskog stila, prilagođenom lokaciji na […]