HOTELI

RAKIJA KLUB

Višnjica, Beograd

Kvadratura
2.500 m²

Klijent
USD CABLE doo

Angažman
projektovanje

Godina
2020.

Projektni tim
Vladislav Lalicki, Lazar Denda, Milena Stojković, Jelena Jovanović  \ u saradnji sa AVL \

Rakija Klub predstavlja izazovan projekat sa jedinstvenim dizajnom koji je pažljivo prilagođen kontekstu i konfiguraciji terena. Fasada kluba elegantno prati liniju terena i u potpunosti je obložena staklom. Ispred se nalazi prostrana terasa koja omogućava panoramski pogled na reku. Na sredini terase nalazi se pasarela koja se proteže ka reci. Sa obe strane Rakija Kluba nalaze se dugački zidovi od opeke sa multiplikovanim lukovima, koji se završavaju uranjanjem u teren. Ovaj detalj daje tradicionalan duh i toplinu arhitekturi objekta. Urbanističko rešenje projekta pažljivo je koncipirano, a pristupni putevi su postali neodvojivi deo arhitekture. Naglasak projekta je na stvaranju iluzije izranjanja objekta iz terena. Ovaj projekat predstavlja sjedinjenje tradicionalnih elemenata sa suptilnim savremenim dizajnom, rezultirajući prostorom koji odiše elegancijom i autentičnošću.

vizuelizacija_Edge Loop

POGLEDAJ
SLIČNE
PROJEKTE

Banja Koviljača

Rakija Klub