Pregrevica

PREGREVICA Zemun, Beograd Kvadratura4.500 m² Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2023. Projektni timMilena Stojković, Lazar Denda Objekat čine dve lamele sličnog oblikovanja i dizajna. Modularne forme smanjuju se od prizemlja ka višim spratovima ‘ujedanjem’, formirajući prostore za terase. Objekat je slobodnostojeći na parceli, projektovan kao dve dinamične forme, nad kojima je ravan poluprohodan krov. Objekat je […]

Batajnica

BATAJNICA Batajnica, Beograd Kvadratura1.500m2 Klijentprivatni investitor Angažmankompletno projektovanje Godina2021. Projektni timMilena Stojković, Lazar Denda Forma objekta je jednostavna, pravilna, pokrivena plitkim kosim krovom, po ugledu na lokalnu arhitekturu. Stambeni ulaz je izdvojen. Objekat je sveden i jednostavan, sa pravilnim rasporedom otvora, i terasama na uglu. Uklopljen je u širi arhitektonski kontekst stambene arhitekture u Batajnici, koja […]

Kralja Bodina

KRALJA BODINA Voždovac, Beograd Kvadratura1.500 m² KlijentDOMTERA INVEST doo AngažmanKompletno projektovanje Godina2021. Projektni timVladislav Lalicki, Milena Stojković   u saradnji sa AVL Projektnim zadatkom investitora predviđena je izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+2+Pk, sa ukupno osam stanova. U prizemlju i na spratovima su predviđena po dva stana, jedan orijentisan prema ulici, drugi prema unutrašnjem dvorištu. Forma objekta […]

Mirijevo

MIRIJEVO Mirijevo,Beograd Kvadratura14.000 m² KlijentVLASINA INVEST doo Angažmanurbanistički projekat + kompletno projektovanje Godina2021. Projektni timMarijana Poljovka, Ivana Nikolić, Lazar Denda, Teodora Marković   u saradnji sa AVL Stambeni objekat je koncipiran kao višespratna struktura sa podrumima, suterenskim nivoom, prizemljem, tri sprata i povučenim spratom koji ima ravan neprohodan krov. Organizaciono je podeljen u tri lamele koje […]

Rada Neimara

RADA NEIMARA Voždovac, Beograd Kvadratura1.500 m² KlijentDOMTERA INVEST doo AngažmanKompletno projektovanje Godina2021. Projektni tim Vladislav Lalicki, Jelena Milenković, Ivana Nikolić, Lazar Denda  u saradnji sa AVL Objekat ima dva ulaza u prizemlju, jedan za stanovanje i drugi za poslovne prostore. Dizajn objekta obuhvata dva krila koja se spajaju na uglu, formirajući cilindričnu formu. Fasade objekta imaju […]

Vojvode Stepe

VOJVODE STEPE Voždovac, Beograd Kvadratura8.500 m² KlijentTAKING STAN doo AngažmanUrbanistički projekat + kompletno projektovanje Godina2021. Projektni tim  Vladislav Lalicki, Lazar Denda, Marijana Poljovka, Jelena Jovanović   u saradnji sa AVL Objekat ima dva ulaza u prizemlju, jedan za stanovanje i drugi za poslovne prostore. Dizajn objekta obuhvata dva krila koja se spajaju na uglu, formirajući cilindričnu […]